Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Ánh 01
Ánh 01
Ỏ sao vậy Kiều iuu :(
Kiều Anh.
Kiều Anh.
điểm kém ạ
Ánh 01
Ánh 01
Trừi giỏi mà :<
Kiều Anh.
Kiều Anh.
xếp thứ 30 ạ :(((((
Ánh 01
Ánh 01
Sao lại vậy được toàn 9,10 màa, lạ nhỉ :<
Kiều Anh.
Kiều Anh.
lớp em toàn pro vip mà :(
Ánh 01
Ánh 01
Ìu khó thế mấy bạn đấy chắc toàn 20/10 với 30/10 nhỉ :<<
Kiều Anh.
Kiều Anh.
toàn tổng kết 9,8 ạ :(
Ánh 01
Ánh 01
Thế pé bao nhiu vậy :<<
Kiều Anh.
Kiều Anh.
8.9 ạ
Ánh 01
Ánh 01
Ỏ cũng có thấp đâu nhỉ seo lại đứng thứ 30 nhỉ :< thế pé đứng thứ 30/ bn thế :<
Kiều Anh.
Kiều Anh.
43 ạ
Ánh 01
Ánh 01
Lạ ta :<<<< khó tin nhỉ lớp chị được 8. là xác định top 10 luôn :<
Top Bottom