Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
tự nhiên hôm nay đầy thính :p
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
combo thêm cả comtro nữa :p
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
bị lây từ ah su đó, cơ mà đâu có comtro?
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
lại bảo hong có comtro đê :D
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
khum có mà ><
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
èo, có người đang ngại kìa :p
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
đâu có đâu ^^
đó khum phải là comtro, đó chỉ là tt nhẹ sau thời gian pồ offline thui :p
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
hong đc cãi, cãi là hư đó nghen....comtro là comtro, hong nói nhiều :p
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
dạ dạ, ah en hiếp em kìa >:
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
thoy, chin nhỗi bé Ụ v Ụ
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
hihi, đi nghịch tbáo ah đây ^^
Top Bottom