Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Melon637
Melon637
Hong nhớ iem lun ạ :33?
L
Lovely Boy !!!
\thật sự đấy, ai vậy
Melon637
Melon637
: )) Má ưii, khócc : )) @kaede-kun chj đi giải thích cho anh Dũngg kìa : ))
kaede-kun
kaede-kun
Giải thick sao bi zờ @@
Melon637
Melon637
Hmm, thì cĩu giải thích iem là aii á
kaede-kun
kaede-kun
L
Lovely Boy !!!
À à... nhớ r. Trân 2k8 . Nhớ vậy thôi
Melon637
Melon637
Em k9 mà :Đ?? Chớt dở ròuu :>>
Top Bottom