Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
ôi không sao bạn ơi, muốn hay không nó cũng qua rồi mà qua rồi thì kệ tiến về phía trước quan trọng hơn .với lại bây giời mình thấy việc ấy cũng chả phải là điều xấu gì cả ...
Top Bottom