Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

jeffthehacke
jeffthehacke
Ciao là gì vậy bạn?
Diệp Hạ Bạch
Diệp Hạ Bạch
à là cách người Hawaii chào á
jeffthehacke
jeffthehacke
Hello
Diệp Hạ Bạch
Diệp Hạ Bạch
halu , làm quen đc ko ạ
Top Bottom