Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Ngô Đỗ Nguyên Hoàng
ihattl
ihattl
ý tớ là cạu fan Conan phải không á?
ihattl
ihattl
ý tớ là cạu fan Conan phải không á?
Ngô Đỗ Nguyên Hoàng
Ngô Đỗ Nguyên Hoàng
phải chứ @@
ihattl
ihattl
oh, me tuu ^^
làm wen ko?
Ngô Đỗ Nguyên Hoàng
Ngô Đỗ Nguyên Hoàng
oke làm quen hihi
ihattl
ihattl
tớ là Bắp ạ, nam, 2k8.
còn cậu?
ihattl
ihattl
tớ là Bắp ạ, nam, 2k8.
còn cậu?
Top Bottom