Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

shorlochomevn@gmail.com
huyhiệu2k5
huyhiệu2k5
lâu ko gặp quá nhỉ
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
chỗ ông thi cuối kì chưa??
huyhiệu2k5
huyhiệu2k5
mới thi thử
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
uk.... nhanh nhờ... sắp thi c3 rồi... ông ôn nhiều chưa...
huyhiệu2k5
huyhiệu2k5
sắp thi thử lần 2
huyhiệu2k5
huyhiệu2k5
15 , 16 thangs7 mới thi c3
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
sắp rồi :> chỗ ông thi trước chỗ tôi :>
huyhiệu2k5
huyhiệu2k5
vây ông bn
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
tôi 18,19,20
huyhiệu2k5
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
nhưng nhỉ :> ông thi chuyên ko?
huyhiệu2k5
huyhiệu2k5
ko học ngu sao thiddc
Top Bottom