Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

D
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
bạn có đăng kí ứng tuyển BQT sử nhỉ?
D
duonggon
Yeppp
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
hiện thại mình thấy trong bản đăng kí, bạn ghi là lớp 6...
tức là 12t đúng không nhỉ?
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
mà theo quy định mới của ứng tuyển chung toàn HMF, thì có giới hạn độ tuổi đăng kí là 13t trở lên...
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
Mình rất tiếc khi phải nói với bạn rằng bạn vẫn chưa đủ điều kiện tham gia ứng tuyển ạ:(
D
duonggon
umk
Top Bottom