Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
à ừ hello em ...
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
chị ở xã gì thế???
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
em biết chị từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới nch với chị
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
chị ở thiệu quang em ơi...
...xin lỗi nhưng hình như chị k nhớ e
mk quen nhau khi nào nhờ
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
chị không biết em đâu ;-; chỉ có em biết chị thôi
từ vụ chị với anh Nghĩ đấy '-'
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
hmm....chị vs a Nghĩa thì có việc gì à
chỉ là bạn bè bt thôi em ơi ...
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
em đổi tên 2 lần rồi chị không biết cũng phải
em thấy lần đó anh chị để avt đôi các kiểu
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
à bạn bè bt thôi em
hứng lên thì đổi thôi.
Top Bottom