Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
:> đang ngu thì luyện đề sao nổi? :< (đang ý định luyện từ mai.. :>)
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
nhưng chắc chưa... :> dựt tốc bất đạt... :> luyện chuyên đề đã...:>
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Hiu, mon cũng ch luyện đề!!:(
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
:> thoi ngủ đê :> Nan cũng off đây.... 12h.. :>
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
Mon ngủ ngon
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Bye cháu
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
cháu ngủ đây.. :> bye bụt
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Gọi là cháu thì phải xưng chú chứ
Phải là bye chú
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
:> rồi xong... :> mất toi 1 ngày rồi... :<
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
thoi òi... :< cứ kiểu này là die... thôi off dài vậy... :<
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
Nan mới test 1 cái đề.. :< thấy mình gà quá.. :<
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Đề BN à
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Hỏi nốt câu cuối: bth 1 ngày ngủ nhiêu tiếng
shorlochomevn@gmail.com
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Mon ngủ mất 1/3 ngày!!:))
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
ngủ 4 chu kì.. :>
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
:> chắc học 1/2 ngày... :>
Vũ Lan Anh
Vũ Lan Anh
Ok! Bye
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
ặc... :< uk thôi bye.... :>
Vũ Lan Anh
Top Bottom