Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Devlin
Devlin
Hmmmm , tớ đang nghĩ cách khác
Đỗ Hằng
Đỗ Hằng
Ok bạn
Devlin
Devlin
Bài này thuộc dạng giải pt nào bạn nhỉ ?
Đỗ Hằng
Đỗ Hằng
À mà chỗ này này, mình kiểm tra nghiệm là đúng, nhưng mà sao bạn suy ra được cái này vậy: Đặt cái căn là ẩn t ( t>=0)
x^2-4x+7 =(x+1)^2-6(x+1) +12
Thu được PT 1 ẩn t đơn giản
Đỗ Hằng
Đỗ Hằng
Thầy giáo cho mình về làm thôi
Devlin
Devlin
đợi xíu tớ thử cách này
Devlin
Devlin
oke rồi bạn nhgé
Devlin
Devlin
nhé
Top Bottom