Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
bạn thử làm xem ý kia tương tự ko... :>
ankhongu
ankhongu
Cảm ơn bạn nhiều nha :) Mình vẫn còn nhiều bài khó chưa đăng lên, bạn giúp mình giải được không ?
shorlochomevn@gmail.com
shorlochomevn@gmail.com
:> hôm nay mình hơi nhiều văn... :> sr bạn nha.... bạn cứ đăng đi.... khi nào rảnh mình xem... giúp được mình sẽ giúp... :>
ankhongu
ankhongu
Cảm ơn trước nha, mà với tư cách là dân giỏi toán thì bạn thấy học văn thế nào vậy :> Mình thì thấy như địa ngục :(((
Top Bottom