Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Xiao Fang
Xiao Fang
ĐứcNhật!
ĐứcNhật!
Đúng rồi á =))
Xiao Fang
Xiao Fang
=)) cho tui vô qđ mấy người đi :)
ĐứcNhật!
ĐứcNhật!
Quân đoàn tui là quân đoàn nào ;_;
Xiao Fang
Xiao Fang
bộ hổng cóa ak ?? ,_,
ĐứcNhật!
ĐứcNhật!
Có ;_;
Xiao Fang
Xiao Fang
cho vô cùng với ... đang rank kém @@ :vvv
ĐứcNhật!
ĐứcNhật!
Quân đoàn HBKG, chỉ huy là Huy Hoàng BK
M xin gia nhập đi ~~
Xiao Fang
Xiao Fang
~~ ID quân đoàn cho nhanh :vv
ĐứcNhật!
ĐứcNhật!
Hongg nhớ :'<
Xiao Fang
Xiao Fang
:< .
Xiao Fang
Xiao Fang
chỉ ghi HBKG ???
ĐứcNhật!
ĐứcNhật!
Đúng òi :vv
Top Bottom