Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
giải thích?
M
Minh Helia
Tức là mình đang trong tình trạng học để chạy bài ý, học cho nhanh hết chương trình để làm bài nhiều
Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
vậy sao thảm họa?
M
Minh Helia
Học không chắc kiến thức ấy, với lại vào thi chủ yếu sử dụng cái đầu chứ có phải nhờ giải nhiều bt rồi lúc thi chỉ chờ trúng tủ
Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
cho tớ xin vài bài hình 8 kì 1
M
Minh Helia
B1:Cho tam giác ABC, đường thắng d qua A và không cắt đoạn BC. Gọi D,E lần lượt là hình chiếu của B,C. Trên d gọi M là trung điểm của BC.CMR:MD=ME.
Tương tự bài mình đã giải giúp bạn.
M
Minh Helia
B2: Cho tam giác ABC, AM là đường trung tuyênz. Vẽ d đi qua trung điểm I của AM cắt các cạnh AB,AC. Gọi A',B',C' trên đường thẳng d. CMR:AA'=(BB'-CC')/2. Gợi ý: Vẽ thêm 1 đường vuông góc
M
Minh Helia
Cho hình thang vuông ABCD ( góc A=góc D=90*) và DC=2AB.H là hình chiếu của D trên đường chéo AC, M là trung điểm của HC. CMR:BM vuông góc MD.
Gợi ý: Gọi 1 trung điểm. Nếu làm không được nữa thì tham khảo bài nàyhttps://diendan.hocmai.vn/threads/he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong.771766/#post-3863799
Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
mak bạn cs trong đội tuyển toán ko?
M
Dương_C_K_F_H_J
Dương_C_K_F_H_J
năm ngoái giải gì?
Top Bottom