Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Linh_2006
Nguyễn Linh_2006
Khác nhau
Yorn SWAT
Yorn SWAT
uk mik cũng nghĩ vậy.
Yorn SWAT
Yorn SWAT
Nhưng wikipedia viết là khí hiếm thuộc phi kim.
Yorn SWAT
Yorn SWAT
Top Bottom