Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
T
taek123
LÀ sao vậy ạ?TRích bài viết ở đây thì cần phải viết gì nhỉ? :)
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Trích bài viết ở ngoài đó bạn, trích lại thì bạn hỗ trợ luôn chứ đừng trích rồi không có viết thêm gì rồi lại trích để hỗ trợ
T
taek123
à, do phần đó mình giải sai mà mình không biết làm thế nào để xóa nên chỉ xóa phần bình luận :)
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Bạn xóa được bình luận thì bạn cũng có thể sửa nó lại cho đúng mà? ^^
T
taek123
chuyện này cũng nhỏ thôi. Là do mình đã làm phần sai rồi sau đó
viết phần đúng sau
Top Bottom