Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Tuấn Phong
Kha_La
Kha_La
vậy theo nó là phải vo biên chế
Tuấn Phong
Tuấn Phong
là răng :v
Kha_La
Kha_La
là muốn có lương cao thì phải vô biên chế (mẹ tui là gv mà)
Tuấn Phong
Tuấn Phong
ba mẹ tui cũng là gv, nối nghiệp ba mẹ :p
Kha_La
Kha_La
bm tui cũng vậy nhưng tui chả muốn làm gv chi hết
Tuấn Phong
Tuấn Phong
có nhiều ngành để lựa chọn mà, lo gì
Kha_La
Kha_La
có ngành chi mà lương cao ,rảnh rỗi ko ,ngồi mà cũng có tiền
Tuấn Phong
Tuấn Phong
bán hàng online đuê :v
Kha_La
Kha_La
Ko ngồi nói cả buổi mà chả được gì ,lương ít
Tuấn Phong
Tuấn Phong
quản lí quán net => tiền vào như nước thôi
Kha_La
Kha_La
Ko ,t làm rồi nên bị rõ lắm chạy đi chạy lại mệt quá ,ngồi một chỗ là ko bao giờ xảy ra trừ khi m muốn nghe chửi
Tuấn Phong
Tuấn Phong
đi khẩu nghiệp, 500K/1h mại dô
Top Bottom