Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Tuấn Phong
Tuấn Phong
Uh, chưa đến lượt team thi mà tim cứ đập thình thịch
Kha_La
Kha_La
sao nghe kể giống bệnh tim thế nhỉ
bao giờ thi
Tuấn Phong
Tuấn Phong
Team tui thi lượt 4, theo thứ tự á
Kha_La
Kha_La
ồ ,vậy chừ m dang làm chi đó
Tuấn Phong
Tuấn Phong
Ngồi coi youtube, vừa theo dõi điện thoại
Kha_La
Kha_La
hay thế ,một lần coi 2 cái
Tuấn Phong
Tuấn Phong
Coi youtube bằng TV
Kha_La
Kha_La
à ,vậy sao biết tới lượt m
Top Bottom