Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Bạn lập tỉ lệ thôi...Mình sẽ nói vào topic nhé
Yorn SWAT
Yorn SWAT
Ko lập đc tỉ lệ bạn nhé. Nồng độ của đ NaOH là C mol/lít nhé.
Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Vậy để mình giải lại..Rồi mình sẽ nói
Yorn SWAT
Top Bottom