Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Tuấn Phong
Tuấn Phong
hát làm chi vậy e ? :V
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
đợi e tag anh vào
Quân (Chắc Chắn Thế)
Tuấn Phong
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
15 là sinh năm 2k4 hay 2k3
Tuấn Phong
Tuấn Phong
2k4 e
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
anh tên là Phong đúng ko
sống ở đâu
Tuấn Phong
Tuấn Phong
uh, a ở Quảng Trị
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
quảng trị miền nam hay miền trung vậy
Tuấn Phong
Tuấn Phong
miền trung
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
xa ghê
e ở hn
Tuấn Phong
Tuấn Phong
xa thật :D
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
anh để avatar đôi à
Tuấn Phong
Tuấn Phong
ko em, avt team
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
kinh
ghê thật
team j thế
Tuấn Phong
Tuấn Phong
sử e
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
e tham gia mỗi lí
Tuấn Phong
Tuấn Phong
chúc e đạt giải nha ^^
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
team e toàn người ngu :D
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
trong đó e ngu nhất
Top Bottom