Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
anh theo dõi em haizz đổ thừa hoài
Senn
Senn
Thấy cái tên ấn tượng thì follow thôi :D em cũng đâu phải gái :D
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
ở dưới là gái
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
1 ngày đc chục đữa làm quen
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
main số hưởng haizz mik chỉ là nhân vật phụ :(
Senn
Senn
.-. anh đâu biết đâu, các em tự đến mà :)
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
main số hưởng
Senn
Senn
Thì em xuống làm quen đi :D
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
anh có chuyển trường chuyển lớp j ko cho nó hợp :D
Senn
Senn
Hửm? Sao phải chuyển và hợp cái gì?
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
a ko xem anime à
Senn
Senn
Anh không :D
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
xem ko em gửi
Senn
Senn
Anh ko thích xm anim lắm :D
Senn
Senn
Xem
Quân (Chắc Chắn Thế)
Senn
Senn
,-, thế thì bao giờ mới tán đc gái
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
Quân (Chắc Chắn Thế)
định cấp 3 thì triển thôi :D
Top Bottom