Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Pineapple <3
Pineapple <3
Em đen lắm =)))
Maianh2510
Maianh2510
ở đâu cũng thấy chị dứa =))
Pineapple <3
Pineapple <3
Hì, chị thỉnh thoảng vãn đi cmt dạo =))
Maianh2510
Maianh2510
''thỉnh thoảng'' :D
Pineapple <3
Pineapple <3
Tại wall chị cũng đủ loạn rồi, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đi cmt dạo thôi :>
Hồng Vânn
Hồng Vânn
#Dứa : chị cmt kiểu gì mà toàn thấy chị thôi :D
Pineapple <3
Pineapple <3
cmt kiểu càn quét khắp nơi :D
Hồng Vânn
Hồng Vânn
Yep, em sẽ học chị dứa!
Pineapple <3
Pineapple <3
ấy ấy, nhưng đừng ở wall chị T^T
Hồng Vânn
Hồng Vânn
Wall chị có vài cái thôi! :
Pineapple <3
Pineapple <3
Vài .-.
Hồng Vânn
Hồng Vânn
:D đợi jehi on đã
Pineapple <3
Pineapple <3
lm chi?
Hồng Vânn
Hồng Vânn
Khởi nghĩa tại wall của chị!
Pineapple <3
Pineapple <3
khóa wall @v@
Hồng Vânn
Hồng Vânn
Đừng mà chị !! T^T
Pineapple <3
Pineapple <3
Bộ wall chị là sân chơi cho mấy đứa chắc =.=
Top Bottom