Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hồ Nhi
Hồ Nhi
lêm HM và quẩy nào :D
Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
muốn quẩy nhưng ko đc
Xiao Fang
Xiao Fang
vì sợ ......
Hồ Nhi
Hồ Nhi
spam 1 phát là bay :v
Xiao Fang
Xiao Fang
t đã quá quen vì ngày nào nó cũng nhạt như thế òi ....
Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
ko, vì đau cơ và hiện đang phải ngồi nhà!
Xiao Fang
Hồ Nhi
Hồ Nhi
đồng cảm
em què chân nên bọn nó bắt nạt em hic T-T
Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
bắt nạt j zậy?
Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
chọc què thêm chân kia à? :D
Hồ Nhi
Hồ Nhi
hic
Top Bottom