Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

haruwoo
haruwoo
Hi chị chi z?
T
Tín Phạm
Làm quen chị đồng hương
haruwoo
haruwoo
Em ở chỗ nào ở quảng ngãi vậy?
T
Tín Phạm
Em ở Nghĩa Hành
haruwoo
haruwoo
Chị ở Tư Nghĩa . Tư Nghĩa có gần Nghĩa Hành hk ta?
T
Tín Phạm
Em gần Nghĩa điền
haruwoo
haruwoo
Chị ở Nghĩa Kỳ . Có cùng chữ nghĩa nên chắc gần. Cuối cùng cũng tìm được đồng hương rồi
Top Bottom