Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Red Rose
Red Rose
hê lô bạn :>>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
mình ở Văn Giang
bạn ở huyện nào của Hưng Yên vậy
Red Rose
Red Rose
Mik ở trong trung tâm thành phố :">
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>

có dịp nào mình ghé đấy
nhớ dẫn mik đi chs na
Red Rose
Red Rose
ok ok :>> Zô đây mik dẫn đi chơi, đi ăn luôn ^.^
Top Bottom