Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Đắc Tầm
Đắc Tầm
- Chào cậu
Miracle Twilight
Miracle Twilight
mình làm bạn hem?
Đắc Tầm
Đắc Tầm
- Hmm... Được. Nhưng mình với cậu chưa quen nhau.
Miracle Twilight
Miracle Twilight
sao thế
Đắc Tầm
Đắc Tầm
- Không có gì ^^
Top Bottom