Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
vâng chị
nhờ vẽ hộ bức tranh mà khổ quá
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
ukm
dạo này chị bận
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
thế tháng trước chị kko bận ạ?
*? cười*
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
tại chị ms vào cấp 3 nên bận toàn tập
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
mới ạ?
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
hơ hụy
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
what em học lớp mấy
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
and chị
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
em rảnh quá hẻ
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
đang hỏi chị đps
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Đỗ Anh Thái
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
D
dothithanhha
chị bao tuổi ạ
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
D
dothithanhha
thiệt ạ
giờ mới nhớ
chị vẽ cho em bức tranh làm avt đi chị
đi mà
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
ns thiệt vs em là chuẩn bị thi học kì rầu
chị còn không có thời gian rảnh
ukm......
chờ khoảng 3 tuần nữa chị thi xong rầu tính
tại chị có cn bạn vẽ đẹp lắm
D
dothithanhha
lần trc suýt thì chị nhận
à mà chị bt em là ai r à
ok thế tốt
Top Bottom