Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

ARMY's BTS
ARMY's BTS
Bên đây từ 9/2/2017
YI ARMY
YI ARMY
nhớ rõ thế cơ ak
ARMY's BTS
ARMY's BTS
^^ dĩ nhiên ~
YI ARMY
YI ARMY
sao ko để ảnh chồng mà để ảnh Ong WannaOne thế kia, bà ngoại tình đấy ak? ^^
ARMY's BTS
ARMY's BTS
Tui fan lai má oi ~
YI ARMY
YI ARMY
um
YI ARMY
YI ARMY
mà ở W1 tui thích nhất là Jinyoung và woojin còn bà thích Ong ak
ARMY's BTS
ARMY's BTS
Srr rep muộn tại bận tí
Không, Daniel nhé
YI ARMY
YI ARMY
giời ạ thế mà tưởng off rồi
ARMY's BTS
ARMY's BTS
đi làm mấy cái ảnh ý mà ~
YI ARMY
YI ARMY
làm dáng gớm
ARMY's BTS
ARMY's BTS
Làm ảnh trai bà ơi
nửa đời người không chụp 1 tấm là tui
YI ARMY
YI ARMY
=='
YI ARMY
YI ARMY
MÀ BÀ BẰNG TUỔI TUI ĐÓ HẢ
ARMY's BTS
ARMY's BTS
2k4
coi tui des chưa
YI ARMY
YI ARMY
2k4
ARMY's BTS
ARMY's BTS
^^ coi tui làm ảnh troai chưa
YI ARMY
YI ARMY
tên gì đó để dễ gọi nek
YI ARMY
YI ARMY
nhắn lôn xộn hết cả lên
ARMY's BTS
ARMY's BTS
Bo hoặc Phương ~ bạn thì sao
Top Bottom