Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

baogiang0304
baogiang0304
Trông nó ngu ngu bà nhỉ?Mà tôi thích màu xanh nên kiếm đại
N
Nguyễn Hương Trà
nhìn hay hay ý
baogiang0304
baogiang0304
tôi định để ava hình anh da đen
N
Nguyễn Hương Trà
anh da đen là sao
baogiang0304
baogiang0304
có cái ava anh da đen cười trông thốn lắm :))
N
Nguyễn Hương Trà
haha chẳng biết anh da đen là anh nào
N
Nguyễn Hương Trà
thử để xem ông
baogiang0304
baogiang0304
Bà thấy thế nào ?
N
Nguyễn Hương Trà
răng trắng :V
baogiang0304
baogiang0304
Hay nhỉ hay để luôn ava này
N
Nguyễn Hương Trà
haha ông thích thì ông để
baogiang0304
baogiang0304
Thôi mất ngủ cả đêm mất
N
Nguyễn Hương Trà
trời , lại nữa
Top Bottom