Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

baogiang0304
baogiang0304
Bạn hết gây war chưa đã bạn?
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
có tiến "chiển" tốt
baogiang0304
baogiang0304
Thế thì cứ thế mà "chiển" thôi
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
hình như e viết sai chính tả thì phải
baogiang0304
baogiang0304
"Triển" em nhé ^.^
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
:D:D
e k rõ nó viết sao
nên viết đại
baogiang0304
baogiang0304
Haha anh cx vậy.Vừa mới search GG xong ^3^
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
Khải KIllar
Khải KIllar
đã khác
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
Khải KIllar
Khải KIllar
đã 0 gây war
baogiang0304
baogiang0304
Em có chắc không đấy ???
Khải KIllar
Khải KIllar
chắc
baogiang0304
baogiang0304
Thế thì chúng ta là bạn nhé em. ^3^
Khải KIllar
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
Khải KIllar
Khải KIllar
chào a
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
Khải KIllar
Top Bottom