Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Giang Thủy Tiên 2k5
Giang Thủy Tiên 2k5
thế t tên j
Hinachigo
Hinachigo
3 giây để đọc thôi nhé
Giang Thủy Tiên 2k5
Giang Thủy Tiên 2k5
à mà @Hinachigo ... ko cần bt tk nào bn tuổi...t vx xưng t m bth...trừ anh Hải ra
Giang Thủy Tiên 2k5
Giang Thủy Tiên 2k5
con Thảo nx
Dương Thảoo
Dương Thảoo
ko cần
Giang Thủy Tiên 2k5
Dương Thảoo
Dương Thảoo
r .. m nên hiểu nghĩa thì hơn
Dương Thảoo
Dương Thảoo
HMF chán
Hinachigo
Hinachigo
nhờ con Mộc nên mới chán :)
Giang Thủy Tiên 2k5
Giang Thủy Tiên 2k5
t quên cm nó r
Dương Thảoo
Dương Thảoo
mai t đi luôn 2h cho vui lên
Hinachigo
Hinachigo
vâng, vĩnh biệt
:))
N
Nhật Linh 2k3
Mấy cưng ý kiến j ?
Hinachigo
Hinachigo
ý kiến là a gần 1 tháng mới rep :v
N
Nhật Linh 2k3
A max bận
Hinachigo
Hinachigo
anh thi tốt k?
N
Nhật Linh 2k3
Bthg
Điểm tương đối bthg
N
Nhật Linh 2k3
À,đỗi BD thành bư c*
Hinachigo
Hinachigo
bình thường là bn điểm thế anh :>>
N
Nhật Linh 2k3
Có 38 điểm
Kém chán
Top Bottom