Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Kuroko - chan
Kuroko - chan
ukm
hihi
The Joker
The Joker
Cj năm nay là thi vào 10 p ko ???
Akabane Yuii
Akabane Yuii
c học sáng ?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
ukm
chị học full ngày em êy
The Joker
The Joker
Mk tưởng là hs THCS đều hok sáng mà *Hoang mang*
The Joker
The Joker
Ôn thi vào 10 mà cj *Fighting*
Akabane Yuii
Akabane Yuii
e học mỗi chiều 12:20 đi lịch hc hn thì 3:15 về chi đội ở lại đến 4:15
Kuroko - chan
Kuroko - chan
vui
chị hộc măt toán văn full ngày
lại còn lý nữa chớ
Akabane Yuii
Akabane Yuii
chúc mừng cj nhé, e off đi tìm vở bt đây TT^TT
Top Bottom