Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Kuroko - chan
Kuroko - chan
hơ hơ
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Tớ tưởng cậu kiu dơ ko ở đây nữa?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
wall của tớ mà
ko ở đây thì tớ ở đâu?
nhà tớ tớ ko ở tớ ở đâu?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Ôi cái j đó lm j có
Kuroko - chan
Kuroko - chan
hơ thế ko tớ ở đâu? ở đường chắc?
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Ừ hehe ở ngoài đường
Kuroko - chan
Kuroko - chan
độc ác
vậy ra ngoài đường ở đây hứ
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Ừ rồi sẽ có người thương mà
Kuroko - chan
Kuroko - chan
con ma nó thương tớ ^^
nó gọi tớ kìa
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Uầy giỏi ghê nc đc vs cả ma cơ
Kuroko - chan
Kuroko - chan

hoi đi với ma đây
tớ cần ma đưa tớ đến chỗ thuốc giảm đau với nước thánh
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Ơ sao mk bơ vơ thế này?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
qua nói chuyện với muội muội và thuận đi
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Muội muội onl rồi à? Hurê
Kuroko - chan
Kuroko - chan
ko biết nói bừa
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
=_=lm j có ai onl
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
:'( bùn quá
Kuroko - chan
Kuroko - chan
tớ onl
Trần Tuyết Khả
Trần Tuyết Khả
Hihi lại vui rồi
Top Bottom