Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Kuroko - chan
Kuroko - chan
ok bạn
lê linh anh
lê linh anh
VẬY bạn tên thật là gì và bao nhiêu tuổi rồi?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
Mình tên Tomorrow without day
2k3
lê linh anh
lê linh anh
Tên thật cơ?Mình cũng 2k3 ,vậy mình bằng tuổi nhau rồi..
Kuroko - chan
Kuroko - chan
là tomorrow without day
@Thiên Thuận cậu giải nghĩa dùm mình ik
haha^^
Thiên Thuận
Thiên Thuận
lê linh anh
lê linh anh
Ý nghĩa thật đấy nhỉ
Kuroko - chan
Kuroko - chan
hihi
tớ đặt mà cậu
Thiên Thuận
lê linh anh
lê linh anh
Thế các cậu đã thi vào 10 chưa?
Top Bottom