Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

tinhlantu
tinhlantu
hửm?
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
tinhlantu
tinhlantu
Thương em lắm ấy
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Em không tin đâu...
tinhlantu
tinhlantu
haha, mà em xạo chị nhá, nữ mà nói nam
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Em nói Nam lúc nào ạ?@@
tinhlantu
tinhlantu
thì chị hỏi em nam hay nữ, em nói chúng ta khác nhau, chị là nữ thế em không nam thì ở giữa à
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Vậy ...chắc em nhớ nhầm...Chắc lúc đó em tưởng chị là nam^^
Top Bottom