Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Em khá thích môn đó:D
tinhlantu
tinhlantu
uh, có gì khó chị chỉ cho
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Dạ em chuẩn bị thi HK Hóa...Em thấy mình ngơ về chương cuối có mấy cái Nồng ggộ dung dịch....chị có tài liệu nào không ạ? Cho em xem ké với
tinhlantu
tinhlantu
Nồng độ dung dịch C% hả
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nói chung là cái chương cuối ạ:D
tinhlantu
tinhlantu
S??, chương cuối em không hiểu hay là hiểu nhưng không biết vận dụng
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Chỉ là một số bài tập em thấy hơi khó hiểu...Mãi một hồi mới lần ra
tinhlantu
tinhlantu
Dễ thôi, như em đã biết khái niệm của C% rồi đúng k? Mà C% = mct/mđ * 100% ( bấm máy tính không bấm % nha) chỗ đó em hiểu k
tinhlantu
tinhlantu
Ccahs tính mct = mdd . C% / 100
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Em thuộc cái này:D
tinhlantu
tinhlantu
mdd = mct . 100/ C%
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
em biết cái này:D
tinhlantu
tinhlantu
Nếu không cho trước mdd thì trong sách có mấy cái vd đấy, em không hiểu chỗ nào
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Em cũng không biết nữa:D
Thôi khi nào có bài khó em hỏi chị cũng được:D
tinhlantu
tinhlantu
Em không hiểu cái gì thì phải nói chị mới biết chứ
tinhlantu
tinhlantu
uh, vậy đi
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Chỉ là đôi lúc thấy V có ngay em lại tính tiếp V thế là sai thôi:D
tinhlantu
tinhlantu
Có mấy bài tính C% của chất sau phản ứng phải tính mdd sau phanruwngs nhé
tinhlantu
tinhlantu
Mdd khác V
Top Bottom