Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

M
mỳ gói
cái này bạn kẻ đường cao . rồi tính ra từ từ nha.
nếu chưa gấp thì mai mốt gì mình làm. còn không thì bạn làm từ từ đi.
giờ này mình bận chat rồi.
minhhaile9d
minhhaile9d
không vội đâu mà đỉnh thì bạn cú vẽ tam giác ABC ròi hình chữ nhật bên trong các đình thì nằm lần lượt trên các cạnh
M
mỳ gói
vậy thì N thuộc cạnh nào ?
Nó có liên quan đặc biệt tới góc 60 chứ.
minhhaile9d
minhhaile9d
trong đề chả tháy nói gì hơn
M
mỳ gói
để mình xem.
minhhaile9d
M
mỳ gói
Bài đó có người làm rồi. Cách làm của mình cũng giống vậy . Nhưng thứ tự các đỉnh trong bài đó chưa thỏa đáng.
Top Bottom