Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
Chào bạn nha!
day and night
day and night
bạn ở đâu
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
Mk ở Hải Dương, còn bạn?
day and night
day and night
tha nh hóa
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
Lại gặp một bn ở MTrung rồi?
Mà bn bao nhiu tuổi z?
day and night
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
chớt tui già thiệt rồi đóa
day and night
day and night
bà mấy tuổi
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
bà già 17 tuổi
day and night
day and night
ha ha đồ cáo già
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
người ta gọi con trai là đồ cáo già thôi chứ
day and night
day and night
con gái
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
tất nhiên, chị chưa 18 mà, vẫn là con gái tốt
day and night
day and night
chị hơn tuổi là ko nên nói chuyện bye
day and night
day and night
ma chi la ai
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
chj là chị thôi
day and night
day and night
la con ............. haaaahaaaaaaa
Nguyễn Trần Quỳnh
Nguyễn Trần Quỳnh
bậy rồi nha
Top Bottom