Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

hatsune miku##
hatsune miku##
chúc mừng nhoa ,khao đê ^^
Kuroko - chan
Kuroko - chan
khao j ta??????????????
hatsune miku##
hatsune miku##
hì hì tùy thui ,bà thích khao j thì khao ^^
Kuroko - chan
Kuroko - chan
thi cả 3 môn: Lý, Hóa, sinh
là đứa duy nhất ôn đội tuyển cấp quận để thi thành phố
zui wá :v
<3
:)))
Kuroko - chan
Kuroko - chan
chị học ở đâu í nhỉ?
tttpbmt3002@gmail.com
tttpbmt3002@gmail.com
chúc mừng nghe
còn tui tháng 2 ms thi cấp thành phố
Kuroko - chan
Kuroko - chan
tui còn hổng bít bao h thi
bây h mới bắt đầu ôn
bn học ở đâu zợ ttpbmt3002@gmail.com
Kuroko - chan
Kuroko - chan
hatsune miku## ở đâu zợ?
ở mỹ đình-hà nội thì khao
hông thì chịu
Kuroko - chan
Kuroko - chan
hatsune miku## ở đâu zợ?
ở mỹ đình-hà nội thì khao
hông thì chịu
hatsune miku##
hatsune miku##
ở vĩnh phúc nà
Kuroko - chan
Kuroko - chan
má mì ơi
con ở hà nội
xa wá
hatsune miku##
hatsune miku##
hatsune miku##
vậy khao = like đyyyyyyy
Kuroko - chan
N
Ngọc Đạt
Chúc mừng bạn!
Kuroko - chan
Kuroko - chan
mơn nha:))
Kyanhdo
Kyanhdo
Chúc mừng nha:))
Còn mình còn chưa bít thi môn Toán hay Lý để thi vào đội tuyển và lớp 10 chuyên
Top Bottom