Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Kuroko - chan
Kuroko - chan
đúng rồi bn
mik thi chuyên lý,hóa,sinh
nhất là lý
Kuroko - chan
Kuroko - chan
sao vậy bạn
Tên để làm gì
Tên để làm gì
chuyên cả lý hóa sinh luôn hả bạn? Mình nghĩ chuyên chỉ có 1 môn thôi chứ!
Kuroko - chan
Kuroko - chan
tớ thi chuyển tổng hợp tự nhiên mà
Tên để làm gì
Tên để làm gì
Bạn học trường nào v? Mà bạn đang học lớp 9 đúng ko?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
uk
tớ học ở THCS Mỹ đình 2 - Hà nội
Tên để làm gì
Tên để làm gì
vậy là mình cùng tuổi rồi :) Rất vui được quen bạn! Bạn định thi chuyên vào trường nào v?
Kuroko - chan
Kuroko - chan
tớ thi chuyên khoa học tự nhiên hoặc sư phạm hoặc arm
cậu thì sao
Tên để làm gì
Tên để làm gì
wow, bạn học giỏi quá! Mình thi chuyên Lê Qúy Đôn đó bạn! Bạn biết trường này ko?
Top Bottom