Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

chua...chua
chua...chua
sao bà lại nói vậy . Mà có chuyện gì vậy ?
Linh's Nguyễn's
Linh's Nguyễn's
haizzz buồn lắm
chua...chua
chua...chua
sao vậy ?
Linh's Nguyễn's
Linh's Nguyễn's
thì có khi nào thầy cô giáo chú ý đến tui, tui hỏi mà lm ngơ @@ chán lám
chua...chua
chua...chua
haizz
Linh's Nguyễn's
Linh's Nguyễn's
đi học như đi tù... chả ai chơi nữa @@
Top Bottom