Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Đoàn Hoàng Lâm
Đoàn Hoàng Lâm
Sao zậy
Bonechimte
Bonechimte
T xin cái tổng quát và Cm mincopki...
Đoàn Hoàng Lâm
Đoàn Hoàng Lâm
Buniacopski á
Bonechimte
Bonechimte
Ko mincopki... xin cái chứng minh thoi cx đc €€
Đoàn Hoàng Lâm
Đoàn Hoàng Lâm
Đây hả : Cho bộ 3 số: (a1,a2,...an); (b1,b2,...,bn) và (c1,c2,...cn) bất kỳ thì:
√(a1² + a2² + ...an²) + √(b1² +b2² +...+bn²) + √(c1² + c2² +...+cn²)
≥ √[(a1+b1+...c1)² + (a2+b2+c2)² +...+ (an +bn+cn)² ] .
Bonechimte
Bonechimte
Ơ t tưởng bộ 3 thì mũ 3 mà bộ 2 mũ 2 nhể@@ hoang mang
Đoàn Hoàng Lâm
Đoàn Hoàng Lâm
Cái BĐT này tui còn chưa biết ý, lên mạng xem .
Bonechimte
Bonechimte
Top Bottom