Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

trunghieuak53
trunghieuak53
e ko hk chuyên à
minnyvtpt02
minnyvtpt02
bố không cho đi chuyên kêu nhà xa , bla ... TTvTT
N
Ngọc Đạt
Sao mà hẻo lánh v chị?
minnyvtpt02
minnyvtpt02
không phải trường hẻo lánh mà cái lớp của chị nó nằm chót vót trên cùng tâng 3 , lại cái nhà để xe phân cũng chót vót không kém huhu !! sau này mỗi ngày đạp 6 cây , dắt xe 100m leo tâng 3 chắc chị chết mất TT^TT
N
Ngọc Đạt
Cố lên nào chị, cái này phải lo kiếm crush mà cõng , khỏi phải leo cho mệt chị ạ.
Top Bottom