Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

anhtrangcotich
anhtrangcotich
Có việc gì mà phải triệu hồi tớ thế?
vivietnam
vivietnam
Triệu hồi từ thứ 2 mà cn mới xuất hiện.
anhtrangcotich
anhtrangcotich
Đừng nói là có em nhỏ nào hỏi bài Vật Lí lớp 6 không biết làm nên hỏi tớ nhé.
vivietnam
vivietnam
Lý 6 là học về cái gì nhỉ.
anhtrangcotich
anhtrangcotich
Thế tóm lại là mọi chuyện đã xong xuôi rồi chứ gì? :d
Top Bottom