Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
không cần hs cx biết là c nhà rồi
chi254
chi254
uk ...có chuyện chi nói đi ..t hết chuyện ..
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
có chuyện chj đc ...có chuyện chj t cx kể cho m nghe hết rồi
chi254
chi254
bài viết đăng mù á hầy ...tích cực rồi đó ..hơn t rồi ^^
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
hì hì ...m san cho t ít tích cực chỗ học toán tề
nỏ cần nhìu mô khoảng 50% được rồi
chi254
chi254
răng mi ko xin tau khoảng 99.99% luôn đi ..^^
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
sợ m k cho
chi254
chi254
răng mà cứ h t on là m off hậy
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
đây rà
chi254
chi254
uk ..siêng on hơn t rồi ..mà quà mi gửi cho t cx hay đó ^^
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
răng m bt t gửi hay rứa
chi254
chi254
ở đây chỉ có m biết tau nhiều mụn ...^^
chi254
chi254
ngủ chưa ?
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
chưa nè
bữa ni onl hơn 30 phút
chi254
chi254
bố mi về chưa + chưa bắt mi ngủ à?
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
chuẩn bị off nhé
đếm ngược 10 giây
10 9 8 76543..
chi254
chi254
thật à?
chi254
chi254
làm chi đó ??
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
làm chi đó -nhớ nhau không
chi254
chi254
ko
Top Bottom