Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

vivietnam
vivietnam
Đúng rồi.
N
Ngọc Đạt
Con coi lại trong đăng kí BQT con thấy vậy!
vivietnam
vivietnam
ừ 7 năm trước rồi
N
Ngọc Đạt
2k10 lận. Kinh ghê lúc đó chú lớp mấy?
realjacker07
realjacker07
nên gọi là chú hay anh đey?
N
Ngọc Đạt
Anh gọi chú , em gọi sao cũng dc, chú mới 24 tuổi
realjacker07
realjacker07
anh đừng tin, IPTP cho rằng anh ấy 23 thôi. Khai gian tuổi đấy :))
vivietnam
vivietnam
Lúc đó chú là lớp 12- năm đầu đại học
vivietnam
vivietnam
Anh 25 tuổi 21 ngày :D
N
Ngọc Đạt
À ra vậy! Chú giờ làm nghề gì ạ?
vivietnam
vivietnam
I'm a soldier!
N
Ngọc Đạt
Lính gì vậy chú?
vivietnam
vivietnam
lính là lính, làm gì có lính gì.
N
Ngọc Đạt
Lính hải quân, lính bộ binh, Lính lục quân, Lính không quân, ý cháu là vậy, chú Tuấn ạ!
vivietnam
vivietnam
Lính phòng không-không quân
N
Ngọc Đạt
thì ra là không quân! Chú ở trong quân đội dc dùng mạng hả chú?
Top Bottom