Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

boy_100
boy_100
haha
boy_100
boy_100
nhớ đâu hồi đó nick bà chị còn có thêm 98 gì đó nữa cơ mà!!!
lolem_theki_xxi
lolem_theki_xxi
98 là của kool_boy_98 -__--
lolem_theki_xxi
lolem_theki_xxi
mà đùa chứ tui vs ông ngang tuổi, v mà bảo gọi chị gọi như thật :)))
boy_100
boy_100
thì có người kêu chị thì mình tạm xưng em cho có lệ kk
boy_100
boy_100
mà lâu lắm mới lên lại diễn đàn, chả biết đường mà lần.....
Cũng chả còn thấy được các chiến hữu năm xưa nữa. buồn man mác..
Top Bottom