Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

baochau1112
baochau1112
Cơ mà nội dung cuộc thi như thế nào? Ib nói riêng với mk nhé!
T
tuandat2k
trước tớ nói rồi câu đồng ý còn gì? Còn nội dung tớ đã ghi trong đó rồi đó cậu hiểu chuea?
baochau1112
baochau1112
à, nhớ rồi. Nhưng cụ thể là câu hỏi ý Đạt ^^
T
tuandat2k
thi đấy, chơi crossword ấy mah,
Top Bottom