Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Thanh Lam php
Thanh Lam php
Thanh Lam php
"Con nín đi!Mợ đã về với các con rồi mà.".từ"đi","mà" thuộc từ loại gì(tình thái từ hay trợ từ)
Red Lartern Koshka
Red Lartern Koshka
Vãi cả bạn, tưởng mình bảo là tình thái từ rồi mà.
Top Bottom