Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Giang mèo
Giang mèo
bằng tuổi ha
bn tên gì
N
Nhok's Xù
ớ, s bik =tủi
N
Nhok's Xù
À nè! Liệu ấy có fải là otaku hem??
Giang mèo
Giang mèo
có nà
bn 14t phải không
N
Giang mèo
Giang mèo
đấy = t đấy
bn tên j
N
Nhok's Xù
Hừm... thế bn tên Giang ak?
N
Nhok's Xù
Mk tên Bình
Giang mèo
Giang mèo
Giang mèo
mình ngủ trước bình nn +msđ nhé
N
Nhok's Xù
um. nn. mơ đẹp. cho mk xin cái nick fb để kb đi
Giang mèo
Giang mèo
bạn ở đâu
N
Nhok's Xù
mk Bắc Giang, còn bạn?
Giang mèo
Giang mèo
ồ nghệ an
Giang mèo
Giang mèo
bn cung chi rứa
N
Nhok's Xù
tbinh, desu~
Giang mèo
Giang mèo
ơ rứa mình cùng cung hey
N
Nhok's Xù
Ahihi
Giang mèo
Giang mèo
ban sinh ngày mấy rứa
N
Nhok's Xù
6/10, còn bạn?
Top Bottom